De School

Obs Hesselanden

Obs Hesselanden bevindt zich aan de Wilhelmsweg 85a op het terrein van de gezinslocatie Emmen van het COA. Locatie Hesselanden bestaat sinds schooljaar 2012-2013.

Obs Hesselanden is een reguliere school voor leerlingen woonachtig op het terrein van de gezinslocatie van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Obs Hesselanden wordt bezocht door ongeveer honderd leerlingen. Zij krijgen momenteel les in zeven groepen. Op obs Hesselanden wordt gewerkt met Nederlandse methoden. Om de kinderen zo snel mogelijk op hun hoogste niveau te krijgen en te laten aansluiten bij hun reguliere leeftijdsgroep wordt versneld in de leerstof. Leerlingen, woonachtig op de gezinslocatie die korter dan een jaar in Nederland zijn en die nog Nederlands moeten leren, worden geplaatst op een andere locatie, het Expertisecentrum voor Anderstaligen.


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden