Leerplicht

Dertien schooljaren

In Nederland kennen wij leerplicht. De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als het vier jaar is, maar dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Wij zijn wettelijk verplicht de afwezigheid van onze leerlingen nauwkeurig bij te houden. Verzuim zonder toestemming melden wij bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid van uw kind

Alleen de directie mag bij bijzondere omstandigheden toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. Wij vragen u hiervoor vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur. Hiervoor kunt u het formulier vrijstelling geregeld schoolbezoek gebruiken. Belangrijk daarbij is dat u de reden van het verzoek goed aangeeft. De directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden