Regels

Om een prettige sfeer te creëren en te behouden en ervoor te
zorgen dat iedereen die op de Hesselanden komt zich veilig
voelt hebben we een aantal regels en afspraken vastgelegd.
We hebben het aantal regels beperkt en zodanig opgesteld dat
groepsregels en andere afspraken daar een afgeleide van zijn.
De schoolregels zijn de volgende:
• Op de Hesselanden komen we op tijd op school
• Op de Hesselanden lopen we rustig in de gang
• Op de Hesselanden gaan we netjes met materiaal om
• Op de Hesselanden zijn we aardig voor elkaar
• Op de Hesselanden luisteren we naar elkaar
• Op de Hesselanden helpen we elkaar
• Op de Hesselanden discrimineren we elkaar niet

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden