Privacyverklaring

Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze medewerkers wordt gerespecteerd.  Wij willen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens die wij als school verwerken wordt omgegaan.

Hoe wij als school omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, wat voor afspraken wij maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van oo-emmen.nl Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de (G)MR vastgesteld.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden