Voor welke leerlingen?

Op de Hesselanden gaan kinderen naar school van verschillende leeftijden, uit verschillende landen en met verschillende onderwijsachtergronden. We vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Er is oog voor elke leerling en we spelen zoveel mogelijk in op het “nu”. Dat wil zeggen dat we de leerlingen volgen in hun ontwikkeling en ze uitdagen om op hun eigen hoogste niveau te komen. Daarvoor zijn een rustige, veilige omgeving en structuur nodig en het pedagogisch klimaat is dus van doorslaggevend belang. De school hanteert duidelijke regels en afspraken, de Hesselandenmethode, die consequent worden nageleefd. De sociale en emotionele ontwikkeling is in dit kader een belangrijk aandachtspunt.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden