Klachtenprocedure

Wij zijn verplicht een klachtenregeling in te voeren. Deze klachtenregeling is bedoeld om te zorgen dat klachten op een zorgvuldige manier worden behandeld. Dat is in het belang van de betrokkenen, maar ook in het belang van de school.

Heeft u een klacht?

Meldt u dan zo spoedig mogelijk bij ons. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de brochure ‘Klachtenregeling primair en (voortgezet) speciaal onderwijs’. Deze ligt ter inzage op school.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden