Missie en Visie

Moonshot
De kinderen op de Hesselanden krijgen een maximale kans om zich op hun eigen hoogste niveau te ontwikkelen. Ze zijn taalvaardig, nieuwsgierig, stellen vragen en zijn gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen tot kritische en zelfstandige wereldburgers.

Missie
Je wordt gezien!

Visie
Op de Hesselanden vinden we dat kinderen de toekomst hebben. Wij geven hen het gereedschap om er aan te bouwen. Dat betekent dat we een klimaat scheppen waarin leerlingen samen kunnen werken en zich gerespecteerd en veilig voelen. Vanuit dat veilige klimaat zorgen we ervoor dat leerlingen kunnen groeien en op een voor hun zo hoog mogelijk niveau kunnen doorstromen naar de volgende groep.
Verder vinden we het belangrijk dat leerlingen een positieve en reële kijk op zichzelf hebben en dat ze een goed contact kunnen opbouwen met de mensen en de wereld om zich heen. Bovenstaande betekent concreet dat:
• we door middel van een coachende rol leerlingen motiveren en stimuleren zodat ze zich maximaal inzetten
• we leerkrachten kindgesprekken voeren
• we als rolmodel fungeren en ons professioneel opstellen
• we vertrouwen hebben en vertrouwen geven
• we hoge verwachtingen hebben
• er indien nodig wordt versneld in de leerstof
• kinderen worden gezien
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden